MENGENAI KAMI | PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

PENGHUBUNG UNIVERSITI-RAKAN INDUSTRI

CiRNeT telah diwujudkan kerana keperluan untuk memantapkan dan memperkasa aktiviti jaringan bersama pihak industri di peringkat Universiti. CiRNeT menunjukkan fokus dan kekuatan jaringan UPM bersama rakan industri serta menyediakan platform yang proaktif bagi memperkasa kerjasama strategik yang selari dengan Visi dan Misi UPM.

CiRNeT merupakan entiti yang dinaik taraf dari Bahagian Jaringan Industri yang dulunya di bawah...selanjutnya...
B1566605290