LATIHAN INDUSTRI | PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI
» LATIHAN INDUSTRI

LATIHAN INDUSTRI

Salah satu peranan penting Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat) UPM adalah untuk mendapatkan peluang-peluang penempatan Latihan Industri di syarikat-syarikat di luar negara. Justeru, pelbagai pertemuan, perbincangan serta jaringan bersama industri daripada luar negara telah diatur dari masa ke semasa. 


Bagi meningkatkan reputasi akademik UPM di peringkat antarabangsa, pelajar-pelajar UPM telah...selanjutnya...
B1610757966