LATAR BELAKANG CiRNeT | PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI
» MENGENAI KAMI » Latar Belakang CiRNeT » LATAR BELAKANG CiRNeT

LATAR BELAKANG CiRNeT

 

 

Penubuhan Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT) telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti ke-434 pada 16 Mac 2012 [Minit JPU 434.05(n)]. CiRNeT merupakan gabungan Bahagian Jaringan Industri (BJI) dan Unit Perhubungan Industri (UPI) yang dahulu merupakan salah satu entiti di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat).

Pada asasnya, aktiviti CiRNeT adalah seperti berikut:

  1. Menjadi pusat penghubung diantara Industri dengan Penyelidik di UPM.
  2. Menjalankan aktiviti kerjasama dengan industri seperti penganjuran latihan, peluang penempatan latihan industri dan perhubungan industri.
  3. Memberi khidmat nasihat dalam menentukan kesesuaian projek yang memenuhi  KPI Jaringan Industri.
  4. Menjadi pusat mengumpul dan manganalisis data-data KPI Jaringan Industri untuk setiap sukuan; dan
  5. Menguruskan Akaun Amanah Latihan Industri, sebagai bantuan kewangan kepada  pelajar prasiswazah UPM untuk menjalani latihan industri di dalam dan luar negara.

 

 

 

Kemaskini:: 03/05/2017

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 1193
-
B1610752195